20 January, 2015

Još jedna libertarijanska grupa na Facebooku

U mojoj široj domovini (na prostoru bivše Jugoslavije – čija sveukupna kultura, mentalitet, i dešavanja su obilježili moje djetinjstvo i doprinijeli u izgradnji jednog dijela moje ličnosti) postoji nekoliko libertarijanskih grupa na Facebooku. Dvije najveće među njima su Libertarijanizam i Libertarijanci koji govore naški. Nekom igrom slučaja, bio sam prvi ili među prvim osobama dodatim u obje grupe od strane njihovih administratora, možda u nadi da će moje prisustvo kao pokretača tada već poznate libertarijanske platforme Sloboda i Prosperitet TV privući i druge libertarijance. Oba priključenja sam entuzijastično prihvatio, radujući se inicijativama drugih u doprinosu libertarijanskom pokretu u regionu. Tokom proteklih par godina njihova postojanja, u objema grupama sam rado doprinosio postavljanjem vijesti, edukativnih sadržaja, pokretanjem tema za diskusiju, i komentiranjem. Kroz obe grupe sam bolje upoznao monogo novih pobornika slobode, posebice u Srbiji i Hrvatskoj, kao i produbio moje razumijevanje ekonomsko-političke situacije u svim zemljama regiona. Osim jedne grupe koju sam prije nekoliko mjeseci samovoljno napustio zbog neslaganja s njenim administratorom, i dalje kanim učestvovati u diskusijama i produbljivati svoja saznanja u preostalim libertarijanskim grupama dokle god to bude moguće.

Tokom ovih par godina rada libertarijanskih grupa na Facebooku, u njima su se osim pozitivnih stvari dešavali i razni nacionalistički ispadi, vrijeđanja ličnosti, zabrane tema, izbacivanja članova, i slično. Jedan takav sukob u prvoj libertarijanskoj Facebook grupi bio je ključan za otvaranje one druge, čime je djelomično došlo do frakcioniranja po nacionalnoj osnovi. Ništa strašno, čak šta više veoma poželjna pojava na tržištu ideja! Međutim, u obe grupe je preovladala diktatura i ograničenje slobode govora, što ih je odvelo od libertarijanizma ka konzervativizmu, militarizmu, i drugim ne-slobodarskim pravcima, u skladu sa uvjerenjima administratora istih grupa.Bez obzira na moja vlastita uvjerenja, ja lično slobodu govora smatram kao jedino bitnom i ključnom za ispravan diskurs među libertarijancima. To naravno ne uključuje slobodu vrijeđanja ličnosti, trolanje i slično, sve ono čemu nije mjesto za zdrav razgovor među odraslim ljudima. Na postojećim libertarijanskim grupama sam u nekoliko navrata do sada bio žrtva ograničenja slobode govora, ali sam uvijek nastojao uzdržati se od protestovanja. Takođe sam umirivao i pritužbe drugih kad god su pristizale, uvjeravajući povrijeđene strane da je potrebno imati strpljenja i raditi u okviru pravila grupe, da bismo dalje gradili libertarijanizam.

Napravio sam veliku grešku sa takvim pristupom, jer sam time doprinosio produbljenju problema koji su mi u tim grupama i samom jako smetali. Mojom naivnošću i željom za izbjegavanjem konflikata doprinijeo sam izolaciji nekih libertarijanaca, a medju nekim sudionicima došlo je i do stvaranja pogrešne slike o libertarijanizmu. Utoliko više što su i pored mog nastojanja da se pokažem kao povučena jedinka drugi u meni vidjeli nekakvog uzora i vrijednovali moje mišljenje, te su prihvatali moje pozive na strpljenje i gutanje knedli. Svojim razuvjeravajućim ponašanjem uspješno sam ponukavao najpotencijalnije libertarijance na šutnju i trpljenje unutar ograničavajućih platformi na Facebooku, i pored toga što smo na Sloboda i Prosperitet TV činili upravo obratno – promovirajući cjelokupnu slobodu u svakom njenom obliku.Ovom prilikom se iskreno izvinjavam za vjerovatnu štetu koja je mogla i trebala mnogo ranije biti korigovana. Uz to prilažem moje čvrsto obećanje davanju pune podrške libertarijanizmu bez granica i objeručke prihvatam pozive kolega libertarijanaca na otvaranje nove libertarijanske Facebook grupe, čiji zadatak će biti promocija libertarijanizma u punom svjetlu, bez ikakvih ograničenja. Važan aspekt nove grupe će biti ispravka naučenih grešaka iz postojećih libertarijanskih grupa, u svrhu što tolerantnijeg, raznovrsnijeg i dostojnijeg djelovanja, onako kako najbolje pristoji libertarijanskoj filozofiji slobode. U tu svrhu organizovali smo osnivački administratorski tim libertarijanaca, tolerantnih pojedinaca koji vjeruju u libertarijanizam kao jednu cjelinu, i koji će dijeliti odgovornost brige o tome da diskusija na grupi teče bez ograničenja i pristojno u skladu sa vrijednostima dostojnim međuljudske komunikacije. Nema više neugodnih razgovora sa administratorom tipa “ja se s tim mišljenjem ne slažem i to ne želim na mojoj grupi” niti prijetnji tipa opet si to stavio na grupu, ti izgleda stvarno hoćeš da te izbacim van.

Nova grupa je već aktivna i njen naziv je: Libertarijanci bez granica.”

 Libertarijanci bez granica


Šta lično očekujem od grupe Libertarijanci bez granica?
  • mogućnost diskusije o svim temama kojih se dotiče sveukupna libertarijanska filozofija.
  • razmjena važnih ekonomsko-političkih novosti u regionu i informacija koje se tiču libertarijanizma uopšte
  • identificiranje i okupljanje novih libertarijanaca u regionu
  • intelektualno preduzetništvo (intelektualna izgradnja budućih lidera i pokretača promjena)
  • bliža saradnja i podrška među libertarijancima u regionu ka širenju ideja slobode
  • libertarijanski aktivizam u vidu kreiranja multimedijskih publikacija, projekata, i dešavanja ka smanjenju uloge države u svakom pogledu
  • razmjena ideja u domenima preduzetništva, štednje, investiranja, ostvarenja individualne neovisnosti od države
Pošto se osnovne vrijednosti grupe Libertarijanci bez granica podudaraju sa vrijednostima danas već 5-godišnjeg regionalnog projekta Sloboda i Prosperitet TV, i pošto su njena dva administratora članovi i ove organizacije, nova Facebook grupa će imati specijalnu multimedijsku i tehničku podršku naše regionalne organizacije, kao već utemeljeni oslonac koji želimo proširiti u saradnju i osnaženje libertarijanaca u širenju ideja slobode.

Šta biste vi voljeli vidjeti na grupi Libertarijanci bez granica?  Mišljenje posjetilaca i potencijalnih članova je iznimno važno, i ovom prilikom ispred svih administratora grupe molim za vaše oglašavanje u svrhu što boljeg unapređenja grupe.

Uz sve to ostaje još samo da vas u svoje ime sve pozovem da posjetite grupu Libertarijanci bez granica i svojim sudjelovanjem obogatite njen rad, izgradite vaš vlastiti intelekt, i tako doprinesete u naporima ka širenju ideja o slobodnom i prosperitetnom društvu.  I kao što bi Ron Paul rekao, let's have fun doing it!

No comments:

Post a Comment