24 July, 2014

Razgovor sa Davidom Friedmanom

Razgovor sa doktorom Davidom Friedmanom o nekim od rješenja njegove verzije anarho-kapitalizma, o potencijalnim problemima anarho-kapitalizma, kao i mogućim načinima ostvarenja slobodnog društva. 

Pogledajte cijeli intervju u HD rezoluciji i sa domaćim titlovima na YouTube kanalu ovdje

Prvi dio: Haos, anarhija, kapitalizam, i anarho-kapitalizam.Transkript prvog dijela je dostupan ovdje

Drugi dio: Anarho-kapitalizam prirodnog prava i konsekvencijalni anarho-kapitalizamTranskript drugog dijela je dostupan ovdje

Treći dio: Ograničenja NAP principa neagresije i zaštita nezaštićenih.Transkript trećeg dijela je dostupan ovdje

Četvrti dio: Privatno i javno vlasništvo zemljišta.Transkript četvrtog dijela je dostupan ovdje

Peti dio: Zaštitne agencije nasuprot reketarskih bandi i način odbrane od država.Transkript petog dijela je dostupan ovdje

Šesti dio: Rješavanje sudskih žalbi, neagresija prema djeci, i nulta uloga za državu.Transkript šestog dijela je dostupan ovdje

Sedmi dio: Kejnzijanizam, Čikaška škola, Austrijska škola, i Anarho-kapitalizam.Transkript sedmog dijela je dostupan ovdje

Osmi dio: Sprovođenje Mašinerije slobode u realnost i načini promovisanja libertarijanizma.Transkript osmog dijela je dostupan ovdje

No comments:

Post a Comment